Sunday

MOTHERMARYPRAYFORME
magdalena frackowiak shot by tom munro
vogue russia februray 2010

tfs